Bayilik burada'ya Hoşgeldiniz, Üye Girişi | Ücretsiz Üyelik
BayilikBurada

Yetkili Bayi Sözleşme Örneği

Yetkili Bayi Sözleşme Örneği

Yetkili Bayilik Nedir ?

Bayilik veren şirketler bayilik almak isteyen firmaların bayilik başvuru taleplerini çeşitli iletişim kanalı ile kontak’a geçmeye çalıştıkları ile ilgili olarak bilgi alabilmektedirler. Bayilik vermek isteyen firmalar hangi kanalda bayilik toplama taleplerini duyururlar duyursunlar , gelen bayilik taleplerinin nereden geldiğinin öğrenilmesi firma için önemi büyüktür.

 

 

 

YETKİLİ BAYİ SÖZLEŞMESİ

           

 1. TARAFLAR

 

İşbu sözleşme,  ………………………….. …………………………………… / ……… adresinde yerleşik ……………………………………………………………… Ltd. Şti.bundan  böyle kısaca     (“xxxxxx” olarak anılacaktır.) ile [……………………………………………………………………………………………………………………...]   adresinde yerleşik [……………………………………………………….…………………………...]  (bundan böyle kısaca “Bayi” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde imzalanmıştır.

 

Taraflar aşağıda yazılı bulunan hususlar konusunda anlaşmaya varmışlardır:

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

 1. İşbu sözleşmenin konusu;………………. tarihinden itibarenxxxxxx tarafından üretilen veya dağıtımı yapılan ürünler ile ilgili olarak işbu sözleşme çerçevesinde Bayi'ye bayilik yapma hak ve yetkisinin verilmesidir.
 2. Bayi ürünlerini kendi adına satın alıp kendi faturası ile müşterilerine satmaktadır.

 

+

 1. TANIMLAR VE KISALTMALAR

 

İŞ GÜNÜ              : Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma

MÜŞTERİ                        : Bayi tarafından uygulama satışı gerçekleşen / Kurum

 

 

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 1. İşbu sözleşme ile herhangi bir bölge sınırlandırması olmadan xxxxxx ilgili ürünlerinin satışı amacıyla Bayi'ye bayilik yetkisi verilmiştir.

 

 1. Bayi, ürünleri sadece üretici olan xxxxxx alabilecektir.

 

 1. Bayi, xxxxxx menfaatlerini düzenli bir satıcı titizliği ile gözetmelidir.

 

 1. Bayi gerektiğinde xxxxxx ürünlerini müşterilerinin kişisel talepleri doğrultusunda, xxxxxx bilgisinde uygun hale getirip ya da gerektiğinde xxxxxx ürünlerini kendi yazılım bileşenleri ile birlikte birleştirerek, birleştirilmiş yazılım ürünlerini müşterilerine satabilecektir.

 

 1. Ürünlerin tüketicilere satışı ve dağıtımı Bayi'ye aittir. Bayi, ürünlerin tüm çeşitlerini xxxxxx’den satın almak ve taraflarca müştereken belirlenen yıllık hedeflere ulaşmak amacıyla yeniden satmak zorundadır.

 

 1. Bayi sözleşme ürünlerini korunmuş ürün isimleri ve orijinal donanımı ile birlikte satacaktır. Telif bilgileri, seri numaralar ve bunun gibi başka program tanıtımına yarayan işaretler hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir.

 

 1. Bayi müşterilerine karşı fiyatları düzenlemesinde serbesttir. Bayisözleşmedeki satmış olduğu müşteri adı, iletişim bilgilerini ve yetkili kişilerin isimlerini xxxxxx’e vermek zorundadır.

 

 1. Bayi, xxxxxx’in kalite standartlarına, ürün sipariş ve teslim koşullarına ve dağıtım standartları’na uygun hareket edecektir.

 

 1. Bayi, xxxxxx’den izin almak ve düzenli bir dağıtım sistemi kurmak kaydıyla Bayilik Bölgesi içinde alt bayiler atayabilir. Hiçbir alt bayi, xxxxxx’in ya da Ürün’lerin imajını olumsuz etkileyecek şekilde faaliyet gösteremez. Aksi halde, alt bayilerin bayilikleri derhal sona erdirilecektir. xxxxxx’in alt bayilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

 1. xxxxxx  firma ürünleri, Bayi sipariş teyidi yapıldığı anda geçerli olan liste fiyatları üzerinden bu sözleşmede belirtilmiş olan şartlara uygun olarak varsa fiyat indirim yapıldıktan sonra satılmaktadır. Genel satış politikası çerçevesinde xxxxxxfirma söz konusu satış sözleşmesinden önce fiyat listesinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

 

 1. xxxxxxfirma ürünlerinin teslim edilmesi bir veri ortamında ya da bir veri iletişimi yardımı ile ait olan bilgi ve belgeler ile birlikte gerçekleşmektedir. Lisans hakkı xxxxxxfirmasına aktivasyon yapıldıktan sonra geçerli olmaktadır.

 

 1. xxxxxx firma , Bayi’yle rekabet oluşturacak şekilde son kullanıcıya, bayi fiyatlarından satış yapmayacaktır.

 

 1. xxxxxx  firma dışında diğer kişi ve kurumların bayiliğini veya temsilciliğini yapma hakkına        sahiptir. Bayi, satışlarını artırmak amacıyla xxxxxx’in pazarlama stratejisi ile uyumlu her türlü reklamı kendi kaynaklarında yapabilir.

 

 1. xxxxxx firma  Bayi’nin satışlarını doğrudan Bayi portfoyüne yansıtacak teknik servis dışında anlaşma süresi dolsa bile kendisi müşteri ile bağlantıya geçmeyecektir.

 

 1. xxxxxx firma , ürünleri için bayilerine yönelik belli aralıklarla eğitim hizmetleri sunmaktadır.

 

 1. ÖDEME ŞARTLARI

 

 1. Bayi’nin sattığı ürünlerin bedellerinin xxxxxx tarafından kurulumları yapıldıktan sonra Bayi’ye kesilen fatura ile peşin olarak ödenmesi esastır.

 

  a) xxxxxx tüm fiyatlarına %18 KDV ilave edilecektir.

  b) Ödemelerde Peşin Havale indirimi %3 uygulanacaktır.

 

 1. Kredi Kartlı ödeme halinde  ilgili bankaların faiz oranları baz alınacaktır. Bu maddedeki oranlar xxxxxx tarafından önceden Bayi’ye bildirilmek kaydıyla değiştirilebilir.

 

 1. Bayi ödemeyi geciktirmesi durumunda xxxxxx kanunen belirlenmiş yükseklikte gecikme faizi uygulamaya yetkilidir.

 

 1. xxxxxx , ödeme koşullarına uymayan bayilerin Bayilik Sözleşmesini tek taraflı feshetme yetkisine sahiptir.

 

 

 1. GİZLİLİK VE KAMUYA AÇIKLAMA YASAĞI

 

Taraflar, işbu sözleşmenin ifası esnasında öğrenmiş oldukları birbirlerine ait ticari sır niteliğindeki bilgilerin, bilgi almaya yetkili resmi kurumlar hariç üçüncü kişilere ifşa edilmemesi veya açıklanmaması için her türlü tedbiri alacaktır. Aksi takdirde, gizlilik yükümlülüğünü ihlal eden taraf, diğer tarafın bu yüzden uğramış olduğu zararları tazmin edecektir.

 

 1. CEZAİ ŞART

 

Bayi’nin işbu sözleşmedeki yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde; ceza olarak […………………………………………………………...] cezayı ilk yazılı talep üzerine xxxxxx’e nakden ve defaten ödeyecektir.  xxxxxx’in, ayrıca tazminat talep etme hakkı saklıdır. xxxxxx müşteri portfoyünde ve Bayi haklarını koruma konusunda yapılan yanlışlıkları 1 iş günü içerisinde gidermeyi, oluşacak haksızlıklar konusunda Bayi’nin uğrayacağı tüm zararı karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

 1. MÜCBİR SEBEPLER

 

Mücbir sebeplerin (Deprem, sel vs.. gib doğal afetler) ortaya çıkması nedeniyle işbu sözleşmedeki işlemlerin zamanında yapılamaması durumunda tarafların herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

 

 1. SÜRE VE FESİH HAKKI

 

İşbu sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren [1] yıldır. Ancak, taraflardan herhangi biri, haklı sebeple ve […] ay öncesinden diğer tarafa yazılı ihbarda bulunmak kaydıyla, dilediği zaman işbu sözleşmeyi feshedebilir.

 

 

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların resmi defter ve kayıtları H.U.M.K. 287. Maddesi uyarınca geçerli, bağlayıcı ve kesin delil olacaktır.

 

 1. TEBLİGAT ADRESLERİ

 

Tarafların, işbu sözleşmede yazılı adresleri tebligat adresleridir. Bu adreslerdeki değişiklikler yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği takdirde, sözleşmede yazılı adreslere yapılacak tebligatlar geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

 

 

 1. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İşbu sözleşme T.C. yasalarına tabidir. İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların taraflar arasında sulhen halledilememesi halinde, uyuşmazlıkları çözmeye [………………………………………….…………] MahkemeleriherBelge.comve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

 1. SON HÜKÜM

 

İşbu sözleşme […..] Madde ve […...] ekten ibarettir.

 

 

İmza tarihi: …./…/…..

 

 

 

 Xxxxxx FİRMA                                                                                           BAYİ             

           

[                                                          ]                                                   [                                                     ]

 

                                                 

[Yetkili Kişi/İmza/Kaşe]                                                                        [Yetkili Kişi/İmza/Kaşe]

           

……………………………………..                                                …………………………………….

 

22/07/2011

Etiketler: sözleşme örnekleri, sözleşme örneği, yetkili bayi sözleşmesi, bayilik sözleşme örneği, yetkili bayi sözleşmesi, bayi sözleşmesi

Bayilik, bayilik veren şirketler, procolor,
 

 


Şirket Künyesi

Bayilik Verenler Bayilik Alanlar Reklam Genel
Bize Ulaşın Niçin Bayilikburada ? Niçin Bayilikburada ? Kimler Reklam Verebilir ? Gizlilik Sözleşmesi
Hakkımızda Nasıl Bayilik Verebilirim Nasıl Bayilik Alabilirim Nasıl Reklam Verebilirim  
Basında Biz Bayilik Verenler için Üyelik Bayilik Alanlar için Ücretsiz Üyelik    
    Bayilik Alanlar için Üyelik Avantajları    

 

  Copyright© 2011 Bayilikburada.com Bizi Facebookdan Takip EdinBizi Twitterdan Takip EdinBayilikburada Friend Feed Bayilikburada'yı RSS'ine Ekle  

Kavramlar : Bayilik , Bayilik Veren Firmalar , Bayilik Veren Şirketler , Bayilik Alan Firmalar , Bayilik Alan ŞirketlerBayi Sözleşmesi , Franchise , Franchise Veren Firmalar , Franchise Veren Şirketler , Franchising , Girişimci , Marka , İş Kurmak , Yeni İş Fikri , İş Fırsatları , Bayilik Endeksi , Tedarikçi , KOBİ , KOSGEB , E-Ticaret